Mandateringsregeling

In de mandateringsregeling worden de bevoegdheden vastgelegd van de door MET ggz aangewezen functionarissen tot het aangaan van externe (financiële) verplichtingen namens MET ggz.

Het procuratie-overzicht van procuratiehouders (bijlage) bevat een overzicht van de door MET ggz aangewezen functionarissen met bevoegdheden tot het aangaan van externe verplichtingen, een en ander met inachtneming van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

Wij geloven in de herstellende kracht van mensen.