Klachten

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Het is belangrijk deze onvrede te melden, zodat wij kunnen werken aan een goede oplossing. Zo helpt u onze hulp- en dienstverlening te verbeteren.

Bij wie kunt u terecht?

Hulpverlener

Uw hulpverlener staat open voor uw wensen en kritiek. Bent u het niet eens met de gang van zaken, vertel het uw hulpverlener. Zo kunnen wij direct werken aan het oplossen van het probleem.

Klachtenfunctionaris

Kunt u de onvrede niet met een hulpverlener bespreken of kan deze uw probleem niet goed oplossen? Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Lukt het vervolgens niet om de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan de klachtenfunctionaris u doorverwijzen naar de klachtencommissie van MET ggz.

Geschillencommissie Zorginstellingen

De Geschillencommissie Zorginstellingen behandelt de klacht als u er met MET ggz niet uitkomt en als er sprake is van schade die in geld is uit te drukken. Aan de behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie Zorginstellingen zijn kosten verbonden.

Vertrouwenspersoon seksueel misbruik door hulpverleners

Is er sprake van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag door uw hulpverlener, dan staat Hanny Leene, vertrouwenspersoon seksueel misbruik door hulpverleners, voor u klaar. Zij is bereikbaar via 06 - 13 44 20 74.

In geval van ongenoegen in algemene zin of klachten van andere aard, verzoeken wij nadrukkelijk onze klachtenfunctionaris te benaderen. Zie hiervoor het kopje 'Klachtenfunctionaris'.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon kan naasten en familie ondersteunen
bij een klacht. Kijk voor meer informatie bij Familievertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting en hun vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van MET ggz of de gemeente.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt van MET ggz of de gemeente. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van MET ggz, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren ze naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met MET ggz of de gemeente.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens. Je kunt het AKJ bellen op 088 – 555 1000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier invullen op hun website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.


Wilt u meer weten over het indienen van klachten en de klachtenprocedure? Download dan de folder Samen voor uw herstel

Wij geloven in de herstellende kracht van mensen.

#