Raad van toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

De heer dr. N.J.P.M. Bos

Hoofdfunctie

 • Vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht, sinds 1-1-2014

Nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Stichting Life Science Incubator Maastricht
 • Voorzitter bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht
 • Voorzitter Kunst- en Erfgoedcommissie UM Maastricht
 • Lid stuurgroep Operationeel Programma Zuid-Oost te Eindhoven
 • Lid RvC Brightlands Campus Greenport Venlo BV
 • Lid RvC Campus Vastgoed Greenport Venlo BV
 • Lid stuurgroep Brightsite te Geleen
 • Vicevoorzitter RvT Stichting De Domijnen te Sittard
 • Voorzitter bestuur Museum Van Bommel Van Dam te Venlo
 • Lid RvC Zon-PTC B.V. Maastricht
 • Lid Regionaal Bestuur Circular Hub te Geleen
 • Lid RvT VISTA College Maastricht

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw drs. A. Schoemaker-Beugeling

Hoofdfunctie

 • Directeur-eigenaar Beugeling Interim Partner BV: interim-manager, crisismanager en senior projectleider

Nevenfuncties

 • Cursusleider van de Meesterklas en Keizermodule
 • Directeur-bestuurder van Stichting Breinhuis Nederland
 • Ontwerper van simulaties voor het Leadership Development Program en het Strategic Leadership Program van Nyenrode Business Universiteit, Executive Éducation and Organizational Development.

Lid Raad van Toezicht

De heer Ir. A.G.M. Knoops

Hoofdfunctie

 • Directeur/Eigenaar Aranco Consultancy & Interim Management

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht La Providence
 • Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Vaals
 • Voorzitter selectiecommissie InnovAward Provincie Limburg

Lid Raad van Toezicht

De heer H.W.M. Plagge, arts M&G, MCM

Hoofdfunctie

 • Voorzitter Raad van Bestuur stichting de Zorgboog te Helmond

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht stichting Innovo te Heerlen
 • Lid Bestuur NPHF federatie voor gezondheid
 • Lid bestuur coöperatieve vereniging Slimmer Leven 2020
 • Lid bestuur stichting RZCC

Lid Raad van Toezicht

De heer R. Adamowicz

Hoofdfunctie

 • Eigenaar/Directeur Bureau voor interimmanagement en organisatieadvies

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Binnenbaan
 • Lid toezichthoudend bestuur Stichting Rehabilitatie ’92

Wij geloven in de herstellende kracht van mensen.